Robert Lima: “Este grupo demostró que entrega todo”